آسفالتین

دریافت مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت

مقاله مدل سازی رسوب آسفالتین در مخازن نفت پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در مرحله تولید اولیه و استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت یک مسئله پیچیده و مخرب است که اکثر میادین نفتی در دنیا با آن مواجه هستند. انجام آزمایش های میدانی برای شناخت این پدیده مشکل و حتی غیر ممکن […]

دریافت مقاله آشنایی با میدان نفتی آزادگان و راه کارهای پیشنهادی برای توسعه آن

مقاله آشنایی با میدان نفتی آزادگان و راه کارهای پیشنهادی برای توسعه آن میدان نفتی آزادگان (Azadegan Oil Field) در هشتاد کیلومتری غرب اهواز و در نزدیکی مرز عراق واقع شده است. اولین چاه اکتشافی میدان آزادگان در سال ۱۹۷۶ حفر شده ولی گزارش رسمی مربوط به کشف این میدان، پس از انجام فعالیت های […]

دریافت پروژه مشکلات مخزن و راهکارهای مقابله با آن

پروژه مشکلات مخزن و راهکارهای مقابله با آن در زمین شناسی نفت یکی از تخصص های مهم که توسط زمین شناسان و مهندسین حفاری بسیاری مورد توجه قرار گرفته است، نحوه استخراج نفت از چاه می‌باشد. که در این رابطه ابتدا انرژی طبیعی موجود در مخزن را نسبتا به نوع سنگ ذخیره (ماسه‌ای – کربناتی) […]

دریافت پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن

پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن تولید نفت از مخازن نفتی با مشکلاتی همراه است که ممکن است بعد از مدتی این مشکل خود را نشان دهد. تشکیل آسفالتین در مخازن یکی از مشکلات عمده مخازن است که باعث افت بهره دهی مخازن شده. آسفالتین ها ترکیبات پیچیده ای هستند. این ترکیبات […]

دریافت مقاله اندازه گیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن و تولید و تزریق امتزاجی گاز

مقاله اندازه گیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن و تولید و تزریق امتزاجی گاز در این کار نتایج مربوط مدل تهیه شده جهت پیش بینی رفتار فازی آسفالتین در ترکیبات نفت ارائه می شود. نمونه استفاده شده در این کار، نمونه های نفت زنده از مخازن نفتی داخل کشور بوده و داده آزمایشگاهی بدست […]