آزمون طبقه بندی شده فارسی هفتم

دریافت مجموعه آزمون های کلاسی طبقه بندی شده پایه هفتم (فارسی و املا – درس ۱ تا ۱۷)

مجموعه آزمون های کلاسی طبقه بندی شده پایه هفتم (فارسی و املا – درس ۱ تا ۱۷) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب […]