دریافت گزارش کار آزمایش ساخت بتن و تعیین وزن مخصوص آن – آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

دریافت گزارش کار آزمایش ساخت بتن و تعیین وزن مخصوص آن – آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

گزارش کار آزمایش ساخت بتن و تعیین وزن مخصوص آن – آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

این روش آزمون اغلب برای تعیین مقادیر چگالی انبوهی که برای استفاده در بسیاری از روشهای انتخاب نسبتها برای مخلوطهای بتن ضروری است، به کار میرود. چگالی انبوهی را برای تعیین روابط جرم به حجم برای تبدیلها در قراردادهای خرید نیز میتوان به کاربرد. با این وجود روابط بین درجه تراکم سنگدانه ها در یک دستگاه حمل و نقل یا دیو و آنچه در این روش آزمون به دست میآید ناشناخته است.

علاوه بر این رابطه بین درجه تراکم سنگدانه در یک دستگاه حمل و نقل معمولاً حاوی رطوبت جذب شده و رطوبت سطحی که دومی بر حجم اثر می گذارد است، در حالی که این روش ،آزمون چگالی انبوهی براساس حالت خشک را تعیین می کند. این روش آزمون شامل روش کاری برای محاسبه درصد فضاهای خالی بین دانه های سنگدانه براساس چگالی انبوهی تعیین شده است.

 

  • قابل ارائه برای رشته های مهندسی عمران، حمل و نقل، سازه های ریلی و راه آهن 
  • قابل ارائه برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: