دریافت گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵

دریافت گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵

این واحد بهره برداری در ۸۰ کیلومتری جاده اهواز-رامهرمز قرار دارد که از لحاظ موقعیت، دورترین واحد بهره برداری از مجموعه واحدهای بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد.
این واحد بهره برداری در حال حاضر شامل در حدود ۳۸ حلقه چاه میباشدکه ۴ حلقه از آنها به چاه های خامی معروفند.
– نفت موجود در این چاه ها از نظر خلوص به دو دسته تقسیم میشود:
۱- نفت بنگستان: از نوع نفت ترش میباشد و به دلیل پایین بودن فشار استخراجی این نوع نفت (همواره کمتر از  ۶۰۰psi) و کمبود امکانات در واحد بهره برداری مارون ۵ ، نفت بنگستان پس از استخراج به جهت جدا سازی گازهای سبک موجود در آن ابتدا به یک Separator هدایت شده سپس برای جداسازی کامل گاز از نفت و افزایش فشار ، به واحد بهره برداری مارون ۳ منتقل شده و پس از انجام این عملیات دوباره به واحد بهره برداری مارون ۵ بازگردانده میشود.
۲- نفت آسماری: به دو دسته شیرین و نمکی تقسیم میشود و فشار استخراجی این دو نوع در حدود  ۶۰۰psi است.

 

» فهرست مطالب:
– معرفی شرکت مناطق نفت خیز جنوب
– معرفی شرکت بهره برداری مارون
– معرفی واحدهای بهره برداری نفت و گاز مارون
– آشنایی با مراحل بهره برداری نفت
– آشنایی با HEADER
– آشنایی با SEPRATOR
– آشنایی با واحد تفکیک (BANKS) 
– آشنایی با واحد های ارسالی خروجی جداکننده ها
– آشنایی با توربین گازی
– آشنایی با پمپ ها
– آشنایی با اتاق کنترل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: