دریافت گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۲

دریافت گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۲

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۲

جداسازی فیزیکی عملی است که بر اساس آن مخلوط دو یا چند جسم را از راههای مختلف به اجزای تشکیل دهنده آن تقسیم می کنند . عملیات SEPARATION در واحدهای بهره برداری نوعی جداسازی فیزیکی است .

هدف از عملیات تفکیک ، جداکردن گاز از نفت به منظور تقلیل فشار و صرفه جویی در استفاده از حجم لوله های انتقال است . در محلهایی که فشار جریان نسبتاً زیاد است ، عمل تفکیک غالباً طی مراحل متعدد صورت میگیرد . امروزه این عملیات معمولاً در چهار مرحله انجام میشود ، به استثناء مواردی که لازم است برای جداسازی گوگرد ( H2S) یا آب موجود در نفت ، نمکزدایی ، دستگاههای دیگری در کنار دستگاههای تفکیک قرار داد . البته در بعضی از واحدها به علت کم بودن فشار نفت ، عملیات تفکیک در مراحل کمتری انجام میشود . در طراحی سیستمی جهت انجام عمل تفکیک باید مقدار جریان ورودی ، وزن مخصوص و اوضاع منبع (RESERVOIR) از قبیل فشار ، درجه حرارت و میزان آب نمک موجود در نفت و فشار عملیاتی دستگاههای تفکیک را در نظر داشت .

از عواملی که در امر تفکیک مؤثرند میتوان به گنجایش جدا کننده ، اندازه شیرهای ورودی وخروجی نفت وگاز ، فشار عملی تفکیک ، ارتفاع سطح مایع و حرارت محیط ، اندازه یک جدا کننده و شکل هندسی و وسایلی که درون آن به کار رفته ، می تواند در چگونگی عمل تفکیک مؤثر بوده و ظرفیت آن را به نسبت تغییر دهد و اندازه لوله و شیرهای ورودی و خروجی گاز و نفت طوری انتخاب و تعبیه می شوند که متناسب با ظرفیت دستگاه تفکیک باشند .

  • شما میدانید وظایف یک واحد بهره بردای چیست؟
  • چه دستگاه هایی در واحدهای بهره برداری مورد استفاده قرار میگیرد؟

واحد بهره برداری مارون ۲ یکی از بزرگترین و مهمترین واحدهای بهره برداری در استان خوزستان میباشد.
این واحد در  ۱۵ کیلومتری شهر امیدیه قرار دارد که نقش بسزایی در انتقال نفت تولیدی از چاههای نفت به پایانه های صادرات نفت ایفا میکند.
 

» فهرست مطالب:
– آشنایی با مکان کار آموزی 
– تاریخچه واحد 
– نمودار سازمانی و تشکیلات 
– نوع محصولات تولیدی 
– شرح مفصل فرآیند تولید

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: