دریافت گزارش کارآموزی حسابداری شرکت خدمات کامپیوتری

دریافت گزارش کارآموزی حسابداری شرکت خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت خدمات کامپیوتری

یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگزاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو میباشد که هم در شکوفائی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محض رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل آزموده و به مشکلات و نابسامانی های علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات میباشد.

 

» فهرست مطالب:

پیشگفتار
 مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول: ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی)
معرفی و خدمات محل کارآموزی
فصل دوم: ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )
تشریح کلی از نحوه کار
وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی
ارائه لیستی از عناوین کارهای انجام شده توسط دانشجو
فصل سوم: ( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )
معرفی سیستم حقوق و دستمزد شرکت
دور ه های حقوق
جدول مالیاتی
اضافه کاری ها
حق شیفت
اشخاص
مشخصات پرسنل
انواع اضافات
انواع کسورات
انواع وام
انواع پس انداز
اختیارات کاربرها
تنظیمات برنامه
کارکرد ماهیانه
ورود اطلاعات زمانی کارکرد بصورت لیست
ورود اطلاعات کامل کارکرد بصورت لیست
محاسبه حقوق
پرداخت مساعده اتوماتیک
کپی اطلاعات از دوره ای به دوره ای دیگر
حذف اطلاعات یک دوره
صدور سند حسابداری
گزارشات
لیست و دیسکت بیمه
لیست مالیات
فیش حقوق
لیست بانک
لیست حقوق
مشخصات پرسنل
صورتحساب وام
صورتحساب پس انداز
صورتحساب مرخصی
امکان تعریف و تعیین تیتر گزارشات تا سه سطر
ابزار
تنخواه گردان
   الف- تنخواه گردان با مبلغ ثابت
   ب- تنخواه گردان متغیر
سیستم فروش
فاکتور فروش
گزارش خلاصه فروش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: