دریافت گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند

دریافت گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند

گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند

در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات. هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودکار واگذار گردد. بسیاری از کارخانه ها کارگران خود را برای کنترل تجهیزات می گمارند و کارهای اصلی را به عهده ماشین می گذارند. کارگران برای اینکه کنترل ماشینها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است که شناخت کافی از فرآیند کارخانه و ورودیهای لازم برای عملکرد صحیح ماشینها داشته باشند. یک سیستم کنترل باید قادر باشد فرآیند را با دخالت اندک یا حتی بدون دخالت اپراتورها کنترل نماید. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع، تنظیم و توقف فرآیند با توجه به متغیر های موجود توسط کنترل کننده سیستم انجام می گیرد.

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند شامل تئوری آزمایش،شرح آزمایش،محاسبات،جداول و … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس و … چندین آزمایش میباشد که عبارتند از:
مقدمه ای بر سیستم های کنترل
۱-۱  کنترل و اتوماسیون
۲-۱  مشخصات سیستم های کنترل
ورودیها
خروجیها
پردازش
۳-۱  انواع فرآیندهای صنعتی
فرآیند تولید پیوسته
فرآیند تولید انبوه
فرآیند تولید اقلام مجزا
۴-۱  استرات‍ژی کنترل
کنترل حلقه باز
کنترل پیشرو
کنترل حلقه بسته (field back)
۵-۱  انواع کنترلرها
۱-۵-۱  کنترلرهای ناپیوسته (گسسته)
۲-۵-۱  کنترلر های پیوسته
کنترلر تناسبی (Proportional)
کنترلر انتگرالی (Integral)
کنترلر تناسبی – انتگرالی (PI)
کنترلر تناسبی – مشتق گیر
۶-۱  سیر تکاملی کنترل کننده ها
آزمایش کنترل سطح
آزمایش کنترل فشار
آزمایش کنترل دما
منابع و ماخذ

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: