دریافت گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

دریافت گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات

ونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود.
اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی خروجی از یک مخزن یا یک لوله بکار برد. 
اریفیس می تواند روی جداره یا در کف مخزن قرار گیرد . معمولا اریفیس روزنه ای مدور است که سیال از آن جریان می یابد.
گاهی این روزنه دارای لبه های تیز است و گاهی نیز لبه های آن مدور است. مساحت اریفیس برابر سطح این دهانه است .
در اریفیس های دارای لبه های تیز فوران سیال تا فاصله ای کوتاه در پایین دست دهانه منقبض می شود .
روتامتر وسیله اندازه گیری شدت جریان با سطح مقطع متغیر است که شامل یک لوله شفاف واگرا و یک شناور اندازه گیری می باشد.
این شناور وقتی که جریان رو به بالا است به طرف بالا حرکت می کند . 
لوله شفاف نیز مدرج می باشد . وجود شکاف هایی بر روی شناور باعث چرخش آن شده و لذا همواره در مرکز لوله باقی می ماند هر چه جریان بیشتر باشد شناور در ارتفاع بالاتری خواهد داشت.

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات شامل تئوری آزمایش،شرح آزمایش،محاسبات،جداول و  … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس و …  پنج آزمایش میباشد که عبارتند از:
– اندازه گیری شدت جریان
– ضربه جت آب
– افت در اثر اصطکاک در لوله
– تعیین افت انرژی در اجزای یک سیستم لوله کشی باقطر کوچک
– نیروهای وارده بر یک جسم غوطه ور و تعیین مرکز فشار

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: