دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – تعیین ظرفیت خازن معادل

دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – تعیین ظرفیت خازن معادل

گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – تعیین ظرفیت خازن معادل

هدف از انجام این آزمایش تعیین خازن معادل در حالتی است که چند خازن به صورت سری یا موازی به هم بسته شده باشند. اگر چندین خازن در یک مدار به هم متصل شود می توان کلیه خازن ها را با یک خازن کوچکتر و یا بزرگتر معادل کرد البته در مدارهای صنعتی هرگز چندین خازن بی دلیل کنار هم متصل نمی شود و هدف کتاب از مطرح کردن این روابط آشنایی شما با قوانین تقسیم ولتاژ و تقسیم بار الکتریکی در میان خازن ها و مقاومت ها و سایر اجزای مدار است. 

 

  • ارائه شده در برترین دانشگاه های کشور
  • همراه با ارائه فرمولها و محاسبات مورد نیاز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: