دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی مدارهای شامل مقاومت، خازن و خودالقاگر – پدیده تشدید

دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی مدارهای شامل مقاومت، خازن و خودالقاگر – پدیده تشدید

گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی مدارهای شامل مقاومت، خازن و خودالقاگر – پدیده تشدید

در این آزمایش میخواهیم مدارهای الکتریکی شامل مقاومت، خازن و خود القاگر را بررسی کنیم. همچنین هدف دوم بررسی پدیده تشدید است. تشدید، در مدار سری، زمانی اتفاق می‌افتد؛ که فرکانس منبع تغذیه، باعث شود ولتاژ در دو سر L و C برابر اما در فاز مخالف باشد. مدار تشدید مداری است که که فرکانس آن به حدی می‌رسد که پدیدهٔ تشدید در آن رخ می‌دهد و سوسپتانس آن صفر می‌شود. فرکانسی که در آن مدار در حالت تشدید قرار می‌گیرد را فرکانس تشدید می‌گویند. 

 

  • ارائه شده در برترین دانشگاه های کشور
  • همراه با ارائه فرمولها و محاسبات موردنیاز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: