دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی قانون کیرشهف در مدارهای سری و موازی

دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی قانون کیرشهف در مدارهای سری و موازی

گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی قانون کیرشهف در مدارهای سری و موازی

در این آزمایش میخواهیم قوانین کیرشهف را در مدارهای سری و موازی مورد بررسی قراردهیم. این قانون بیان میکند که در هر شبکه حلقه بسته، ولتاژ کل در اطراف حلقه برابر است با کل افت ولتاژ در همان حلقه” که برابر با صفر است. به عبارت دیگر، مقدار جبری تمام ولتاژهای موجود در حلقه باید برابر با صفر باشد. این ایده توسط کیرشهف به عنوان روابط بقای انرژی معروف است. 
 

  • ارائه شده در برترین دانشگاه های کشور 
  • همراه با ارائه فرمولها و محاسبات مورد نیاز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: