دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی ظرفیت خازن

دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی ظرفیت خازن

گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – بررسی ظرفیت خازن

خازن یک قطعه الکتریکی است متشکل از دو صفحه موازی هادی که توسط یک عایق از هم جدا شده اند. این قطعه قادر است بار الکتریکی را روی صفحات خود ذخیره کند، وجود بار الکتریکی روی صفحات آن موجب ایجاد انرژی الکتریکی می شود . در نتیجه میتوان خازن را وسیله ای الکتریکی برای ذخیره انرژی الکتریکی نامید. در این آزمایش قصد داریم با استفاده از پر و خالی کردن یک خازن در مدار بسته ظرفیت آن را محاسبه کنیم.

همراه با ارائه فرمولها، محاسبات، جداول و نمودار های مورد نیاز و پاسخ به تمام سوالات آزمایش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: