دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – اندازه گیری مقاومت

دریافت گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – اندازه گیری مقاومت

گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ – اندازه گیری مقاومت

در این آزمایش میخواهیم مقاومت مجهول را با استفاده از دو روش قانون اهم و روش جایگزینی بدست آوریم. البته لازم به ذکر است این قانون تنها برای مقاومت‌هایی صادق است که مقاومت‌شان به ولتاژ اعمالی دوسَرشان وابسته نباشد که به این مقاومت‌ها، مقاومت‌های اهمی یا ایدئال یا وسیله‌های اهمی گفته می‌شود. خوشبختانه شرایطی که در آن قانون اهم صادق است، بسیار عمومی است. 

 

  • ارائه شده در برترین دانشگاه های کشور
  • همراه با ارائه فرمول ها و محاسبات مورد نیاز 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: