دریافت گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش پلاریزاسیون (ولتامتری)

دریافت گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش پلاریزاسیون (ولتامتری)

گزارش آزمایشگاه خوردگی – آزمایش پلاریزاسیون (ولتامتری)

خوردگی (Corrosion) یک فرایند طبیعی است که فلزات خالص شده را به اشکال پایدارتر شیمیایی مانند اکسید، هیدروکسید یا سولفید تبدیل می‌کند.خوردگی به‌طور کلی به صورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. پدیده خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معمولاً یک فلز، و محیط اطراف آن می‌باشد که به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد. پدیده خوردگی در تمامی دسته‌های اصلی مواد، شامل فلزات، سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق می‌افتد، اما وقوع آن در فلزات آنقدر شایع و فراگیر بوده و اثرات مخربی به جای می‌گذارد که هرگاه صحبت از خوردگی به میان می‌آید، ناخودآگاه خوردگی یک فلز به ذهن متبادر می‌شود.

خوردگی معمولاً فرایندی زیان‌آور است، لیکن گاهی اوقات مفید واقع می‌شود. به‌طور مثال آلودگی محیط به محصولات خوردگی و آسیب دیدن عملکرد یک سیستم از جنبه‌های زیان‌آور خوردگی و تولید انرژی الکتریکی در یک باتری و حفاظت کاتدی سازه‌های مختلف از فواید آن هستند، اما تأثیرات مخرب و هزینه‌های به بار آمده بواسطه این فرایند به مراتب بیشتر است.

 • گزارش آزمایشگاه خوردگی (مقطع کارشناسی) و آزمایشگاه خوردگی پیشرفته (مقطع ارشد) مربوط به آزمایشگاه خوردگی دانشگاه شریف در این فایل قابل مشاهده است. تمام جزییات آزمایش شامل تحلیلها، نتایج، روش انجام آزمایش، وسایل و تجهیزات موردنیاز، نمودارها و عکس ها، منابع مورد استفاده و خطاهای آزمایش بطور کامل ارائه شده است.
 • گزارش آزمایشگاه خوردگی (آزمایش پلاریزاسیون یا ولتامتری) – رشته مهندسی مواد – گرایش خوردگی 

 

» این گزارش کار آزمایشگاه شامل:

 • هدف آزمایش 
 • وسایل مورد نیاز 
 • نحوه انجام آزمایش 
 • منحنی پلاریزاسیون مس 
 • منحنی پلاریزاسیون فولاد کربنی ساده 
 • منحنی پلاریزاسیون فولاد زنگ نزن 
 • تحلیل نتایج 
 • نتیجه گیری 
 • خطاهای آزمایش 
 • مراجع 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: