دریافت گزارش آزمایشگاه حفاری

دریافت گزارش آزمایشگاه حفاری

گزارش آزمایشگاه حفاری

روش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد.

  1. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند
  2. یکی از انواع سیال حفاری در چاه به گردش در آورده می شود.

یعنی این سیال به درون رشته حفاری پمپ شده، از مته گذشته و خارج میشود و از راه چاه به سطح زمین باز میگردد. سیال حفاری ممکن است مایع یا گاز باشد. سیال مایع مثلاً آب، قابلیت تراکم ندارد. یک سیال گازی شکل مثلاً گازی طبیعی ، سیالی است که قابل متراکم شدن است.

اهداف اصلی از گردش سیال عبارتند از:

  1. انتقال کنده های مته به سطح زمین
  2. پاک کردن کف چاه
  3. خنک کردن و روان کاری مته و ساق حفاری
  4. تشکیل کیک گل و نگاه داشتن دیواره های چاه
  5. جلوگیری از ورود سیالات سازند به درون چاه

اهداف دیگری از گردش سیال در چاه، در نظر میباشد که عبارتند از:
استفاده به عنوان وسیله ای برای آشکار سازی گاز، نفت و یا آب که ممکن است در حین حفاری از سازند وارد سیال حفاری شود.
ایجاد شرایط منا سب برای بدست آوردن اطلاعات لازم مربوط به ارزیابی سازند بهره ده (از کنده های مته، مغزه و یا نمودار های الکتریکی) و انتقال توان هیدرولیکی به مته می باشد.
به علاوه سیال حفاری گاهی به منظور به کار اندازی توربینهای حفاری یا موتورهای ته چاهی دیگر که در انتهای رشته حفاری قرار می گیرند ، به کار میرود. در این حالت، سیال حفاری به موتور توان می دهد تا مته را بچرخاند، بدون آنکه از میز دوار استفاده شود.
همچنین هوای فشرده، یعنی سیال حفاری مخصوص حفاری با هوا را میتوان برای هوا رسانی به یک حفار چکشی به کار برد، نوعی وسیله حفاری که حرکت دورانی را با حرکت ضربه ای ترکیب میکند.

سیال حفاری ممکن است آب ،گل، نفت ، روغن، هوا، گاز و یا مخلوطی از آنها باشد. آب مایعی است که بیشتر اوقات به کار میرود. ممکن است شیرین و یا شور باشد، ولی به هر حال به آب شیرین  برای ساختن گلهای حفاری پایه آبی برتری داده میشود.در بیش از ۹۸% از چاه هایی که به روش دورانی حفاری میشوند از آب تنها یا گلهای پایه آبی به عنوان سیال گردشی استفاده می گردد.
گلهای پایه آبی علاوه بر آب ممکن است حاوی ۵ تا ۱۰ درصدروغن، مواد شیمیایی حل شونده، ذرات رس و انواع ذرات بسیار ریز دیگر باشند.

گل های روغنی معمولاً حاوی ۲ تا ۱۵ درصد آب به صورت قطرات آموده شده هستند، اینها نوع ویژه ای از سیال حفاری می باشند، که کاربردشان نسبت به گل های پایه آبی خیلی گرانتر تمام می شود و عموماً کمتر استفاده می گردند. موارد کاربرد روش حفاری با هوا یا گاز در چاه های نفت کمتر از یک درصد است. کف یا گل هوازده برای چاره کردن بعضی از مشکلات حفاری و در شرایط خاص به کار می روند.

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه حفاری شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس و … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،جداول و نمودارها،عکس و …  پنج آزمایش میباشد که عبارتند از:
– نقطه تسلیم رس
– مواد وزن افزا
– فیلتراسیون
– عوامل کنترل کننده فیلتراسیون
– آلودگی نمکی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: