دریافت کتاب سکوی پرواز (اصول و تکنیک های برنامه ریزی)

دریافت کتاب سکوی پرواز (اصول و تکنیک های برنامه ریزی)

کتاب سکوی پرواز (اصول و تکنیک های برنامه ریزی)

ظرفیت ما برای زندگی خلاق، موفق و شاد به نگرش و طرز تفکر ما بستگی دارد و این امر هم فقط با هدفمندی، برنامه ریزی، نظم و تلاش به دست می آید و غیر از این، هر راه دیگر ی فقط بیراهه و عمر تلف کردن است.
روزمرگی و لحظه ای زندگی کردن، یکی از آسیب های رایج شیوه و سبک زندگی میانگین جوامع مختلف است، این در صورتی است که برنامه ریزی، خیلی از سختی ها و ناکامی های زندگی را از بین میبر د و انسان را در مسیر رشد و ترقی قرار میدهد.
تقریبا همه افراد به دنبال موفقیت و شادی در زندگی هستند و این امر را بیشتر در بیرون جستجو میکنند، در حالی که موفقیت و شادی در زندگی، در مجموع در دست خود افراد است. اگر هر فردی برای زندگی خود برنامه داشته باشد، گذشته از حوادث استثنائی و خارج از کنترل آدمی، موفق خواهد شد و به شادی خواهد رسید.

سکوی پرواز عنوان کتابی است که به اصول و تکنیک های برنامه ریزی برای مدیریت زمان و زندگی، به منظور رسیدن به اهداف عالی و موفقیت های بزرگ میپردازد. سعی شده است در این کتاب، به صورت خیلی خلاصه و ساده، این اصول و تکنیک ها بیان شوند تا خواننده گرامی به راحتی و با یک بار مطالعه کردن بتواند بهره کافی از آن ببرد و آن اصول را به صورت کاربردی در زندگی روزمرّه خود عملی و محقق کند.

این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه اصول و تکنیک‌های برنامه‌ریزی است. با مطالعه این کتاب، تحوّل و تغییر بسیاری در زندگی خود احساس خواهید کرد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: