دریافت کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت

دریافت کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت

کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت

در این کتاب به شرح اشتباهات و موفقیت های شرکت های متنوع پرداخته شده است.

  • تحلیل اشتباهات

اشتباهات به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. اشتباهات ناشی از سهل انگاری و یا غفلت که به تبع تغییر شرایط محیطی ، اقدام لازم به عمل نمی آید و این از ویژگی های مدیریت محافظه کار است و آثار این نوع اشتباه سریعاً در سازمان نمود پیدا نمی کند و محاسبه هزینه های آن معمولاً بسیار دشوار می باشد.
  2. اشتباهات ناشی از اجرای غلط که منشاء عمده آن ها تصمیمات بد و نسنجیده و یا اقدام به توسعه های ناهماهنگ می باشد که محاسبه زیان ناشی از آن بسیار روشن می باشد.

سازمان می تواند با مدیریت هوشیارانه با اقدامات اصلاحی ویا بازنگری به دستاوردهای زیر نائل شود:

  1. تشریح مسائل و یا اشتباهات جاری برای شناسایی سریع.
  2. تعیین علل بروز مسائل.
  3. اقداماهای اصلاحی جایگزین با توجه به امکانات و محدودیت ها.
  4. اقدامهای اصلاحی اعمال می شوند.
  5. اشتباه عرصه مناسب یادگیری است و موجب عدم تکرار در عملیات آتی می شود.
  • تحلیل موفقیت ها

موفقیت ها هم مانند اشتباهات شایسته تحلیل می باشند ولی فوریت آنها در مقایسه با تحلیل اشتباهات به مراتب کمتر است.
برای تحلیل موفقیت ها باید به سئوالات زیر پاسخ داد:
چرا اقدام ها و یا حرکت ها منجر به موفقیت شد؟ (به لحاظ شرایط پیرامونی، به لحاظ بررسیهای دقیق، به لحاظ مهندسی ویژه اصلاح محصول، به لحاظ پاره ای دلایل استراتژیک، به لحاظ شرایط ویژه حاکم بر سازمان و … )

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: