دریافت پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی Just In Time

دریافت پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی Just In Time

پژوهش مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی Just In Time

انبارهای ه رسازمان بخش عظیمی از سرمایه های سازمان را در خود جای داده اند لذا انبار و انبارداری و نگهداری و در دسترس قرار دادن اقلام مورد نیاز از مسائل مهم و بخشی از وظایف مدیریتی سازمان محسوب می شود. از اهداف مهم انبارداری تحقق بخشیدن به اصول شناخته شده زیر است.

  1. چه چیز مورد نیاز است ؟
  2. چه موقع مورد نیاز است ؟
  3. چه مقدار مورد نیاز است ؟

   امروزه سازمانها با پیشرفت علم و تکنولوژی بخصوص علوم مدیریت به سوی کاهش موجودی انبار و حتی حذف انبار پیش می روند. سیستم درست به موقع Just In Time  یا JIT اکنون در بسیاری از سازمانها جا افتاده است.

موضوع اصلی تحقیق مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامکان سنجی برای حرکت به سوی تولید به هنگام (Just In Time) در شرکت برق منطقه ای خراسان می باشد. این موضوع به منظور بررسی وضع موجود انبارها و چگونگی کاهش موجودی و کوچک سازی انبار انتخاب شده است.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: