دریافت پژوهش دانش آموزی فیزیک کوانتوم و قانون جذب _ اثبات وجود خدا

دریافت پژوهش دانش آموزی فیزیک کوانتوم و قانون جذب _ اثبات وجود خدا

پژوهش دانش آموزی فیزیک کوانتوم و قانون جذب _ اثبات وجود خدا

کوانتوم در زبان لاتین به معنای مقدار است. اما در علم فیزیک به کوچک‌ترین واحد گسسته ممکنِ هر مشخصه فیزیکی، مانند ماده یا انرژی، کوانتوم گفته می‌شود. این واژه برای نخستین بار توسط «ماکس پلانک» Max Planck استفاده شد. واژه کوانتوم مترادف با ذرات موج گونه است. در واقع کوانتوم در ارجاع به چیزهایی به کار می رود که واجد هم جنبه ذره ای است و هم موج گونه. می دانم تعجب می کنید که چطور ممکن است یک ماده هم ویژگی موج داشته باشد و هم ذره؟!! شاید اعجاب آور باشد که بدانید همه شواهد و مدارک هم مؤید آن است که کوانتا کوانتوم ها تنها زمانی به صورت ذره نمود می کنند که ما به آنها می نگریم!!!
برای مثال وقتی کسی به الکترون نگاه نمی کند، آزمایشها نشان می دهند که همواره موج است. واقعا اصل و قانون کوانتوم چه می خواهد بگوید و معنای آن در دنیای اتم و شرایط زندگی روزمره ما چیست؟ در واقع فیزیک کوانتوم می گوید که اتم هیچ محدوده معینی ندارد، مگر اینکه مورد مشاهده قرار گیرد. بدون حضور و در واقع توجه و تمرکز شما ناظر همه اتم ها با سرعتی فوق العاده به درون جهان گسترده می شوند. عمل مشاهده و توجه دقیق است که گسترش مکانی اتم ها را کاهش می دهد و آنها را تبدیل به واقعیت های ملموس می کند.

 

» فهرست مطالب:

 • کوانتوم چیست؟
 • فیزیک کوانتوم به زبان ساده
 • نظریه کوانتوم
 • اصول اولیه کوانتوم
 • در هم تنیدگی کوانتومی
 • قانون جذب چیست؟
 • آیا قانون جذب واقعی است؟
 • تاریخچه قانون جذب
 • اثبات علمی قانون جذب
 • فیزیک کوانتوم و قانون جذب
 • نقش انیشتین در کوانتوم
 • رابطه در هم تنیدگی کوانتومی و قانون جذب
 • تفاوت فیزیک کلاسیک با فیزیک کوانتوم
 • چکیده ای از فیزیک کوانتیده
 • تاثیر اندازه گیری در کوانتوم
 • پدر نظریه ی کوانتوم
 • الکترون ها ذره یا موج؟
 • اثبات وجود خداوند با فیزیک کوانتوم

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: