دریافت پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی

دریافت پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی

پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی

هدف اصلی این پروژه ایجاد سیستمی جهت تشخیص فاصله خودرو مابین خطوط مسیر حرکت و در صورت حواسپرتی راننده ویا خواب آلودگی و احتمال خارج شدن ماشین از مسیر حرکت و همچنین جلوگیری از تصادف با موجودات جاندار که این سیستم منجر به کاهش شتاب برای جلوگیری از تصادف می شود توسط سیستم چندمتغیره به صورت هوشمند خودرو هدایت شده و میتواند در مواقع خطیر خارج شدن از جاده و تصادف با انسان مثمرثمر واقع گردد.

در این پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی  در نرم افزار متلب انجام شده که فایل های FIS و ام فایل آن ضمیمه میباشد

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: