دریافت پروژه مانده یابی (Fishing)

دریافت پروژه مانده یابی (Fishing)

پروژه مانده یابی (Fishing)

مانده یابی عملیاتی است که شامل گرفتن، بدست آوردن و یا از بین بردن وسایلی که در چاه مانده و یا گیر کرده و باعث توقف عملیات حفاری، راندن جداری یا تکمیلی شده است.
اصطلاح مانده یابی بنظر می آید از زمانی متداول شده است که عملیات حفاری، کابلی بوده است. در آن زمان حفاری بصورت ضربه زدن به لایه ها صورت می گرفته است و اگر کابل بریده می شد، بوسیله قلابی که روی آن تعبیه می کردند و وسایل مانده در چاه را بالا می آوردند. معمولا ۲۰% تا ۳۰% از عملیات حفاری و ۷۰% تا ۸۰% از کارهای چاه های تعمیراتی را مانده یابی تشکیل می دهد و هزینه این عملیات اضافی در واقع بار سنگینی است که روی بودجه حفاری یک چاه سنگینی می کند و cost/mt را زیاد می کند. بنابراین باید با شناخت عملیات علل  مانده یابی از بوجود آمدن آن جلوگیری کرد. مخصوصا مطالعه چاه هایی که با مانده یابی مواجه شدند، ممکن است ما را راهنمایی کنند.
آموزش و راهنمایی افراد عملیاتی درباره استفاده صحیح و بکارگیری و نگهداری وسایل حفاری می تواند نقش عمده ای از جهت جلوگیری از مانده یابی بنماید شناخت سازند، آشنایی با لایه های شیلی که ورم کرده یا ریزش می کند می تواند ممکن است ما را از عملیات مانده یابی ایمن سازد، پدیده سگدست (DOGLEG) و یک حفره جا کلیدی (KEYSEAT) در سال های اخیر نیز از عوامل عمده مانده یابی بوده است، آموزش تکنیک حفاری بدون DOGLEG  و KEYSEAT ممکن است تا ۵۰% از مانده یابی جلوگیری کند.

 

» فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : قوانین مانده یابی

 • آمادگی
 • شناخت مانده
 • انجام عملیات
 • پایان مانده یابی

فصل دوم : علل مانده یابی

 • انحراف چاه
 • شیل های ریزشی
 • جمع شدن خرده های حفاری در اطراف لوله ها یا تمیز نشدن چاه
 • گیر اختلاف فشاری
 • بهم آمدن جداری
 • خرده های آهن یا قطعات فلزی درون چاه
 • سیمان نرم
 • کم شدن قطر چاه
 • خطاهای انسانی

فصل سوم : وسائل مانده یابی

 • وسائلی که قطر خارجی مانده را می گیرند
 • وسائلی که داخل مانده را می گیرند
 • وسائل شستشو اطراف چاه
 • وسائل قدرتی و کوبشی
 • وسائل جدا کننده از مانده
 • وسائل نشان دهنده مانده
 • وسائل آسیاب کننده
 • وسائل متفرقه

منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: