دریافت پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

دریافت پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

بررسی آمار صادرات و واردات در سال ۱۲۶۸ ه.ش نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج می‌شود.
این آمار همچنین نشان می‌دهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال۱۲۶۸ ه.ش، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینه‌های مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال ۱۳۲۰ ه.ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل می‌یابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم می‌رسد و تا سال ۱۳۳۰ ه.ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا می‌کند.
روند گسترش واردات در پی افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب می‌گیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل می‌شود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته.شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تغییر روند بازرگانی خارجی با توجه به نیازهای واقعی کشور، تلاشهایی بعمل آمد. اما از هم گسیختگی اقتصاد کشور بدلیل اعتصابات گسترده مردم در سال ۱۳۵۷ و عدم وجود برنامه مشخص و نیز بروز عوامل متعدد سیاسی موجب گردید که سهم واردات مصرفی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بعدها نیز تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی، میزان صادرات را بشدت کاهش داد. بطوریکه در حال حاضر تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن مشخص می‌باشد.
در سال های اخیر دولت تلاش های بسیاری به منظور افزودن بر سهم صادرات غیر نفتی بعمل آورده است. در این راستا صادرات سنگهای قیمتی و بخصوص فیروزه نیشابور می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراکه فیروزه نیشابور بعنوان بهترین فیروزه جهان، دارای شهرت بین المللی است و در صورت توجه بیشتر به صادرات آن می‌تواند ارز آوری مناسبی ایجاد نماید.

 

» فهرست مطالب:

فصل اول: طرح تحقیق

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۱-۲- بیان مسئله
 • ۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
 • ۱-۴- فرضیه‌های تحقیق
 • ۱-۵- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق
 • ۱-۶- روش تحقیق
  ۱-۶-۱- جامعه آماری
  ۱-۶-۲- نمونه گیری
  ۱-۶-۳- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق
  ۱-۶-۴- پیشینه تحقیق
  ​​​​​​​۱-۶-۵- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه»

 • ۲-۱-۱- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات
 • ۲-۱-۲- قدمت استخراج فیروزه
 • ۲-۱-۳- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان
 • ۲-۱-۴- انواع فیروزه
 • ۲-۱-۵- نحوه ساخته.شدن فیروزه
 • ۲-۱-۶- فضیلت فیروزه در اسلام
 • ۲-۱-۷- معادن فیروزه
 • ۲-۱-۸- کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی
 • ۲-۱-۹- تراش فیروزه
 • ۲-۱-۱۰- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده
 • ۲-۱-۱۱- صادرات فیروزه:

بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی»

 • ۲-۲-۱- تعریف بازاریابی
 • ۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی
 • ۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا
 • ۲-۲-۴- عوامل مؤثر در اقدام به خرید
 • ۲-۲-۵- فرآیند تصمیم خرید
 • ۲-۲-۶- مفهوم مدرن بازاریابی
 • ۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)
 • ۲-۲-۸- جایگاه یابی در بازار

فصل سوم: روش تحقیق

 • ۳-۱- نوع تحقیق
 • ۳-۲- روش تحقیق
 • ۳-۳- منابع و ماخذ

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • ۴-۱- ویژگی های پاسخگویان
  ۴-۱-۱- ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای
  ۴-۱-۲-ویژگی های فیروزه تراشان
 • ۴-۲- آزمون فرضیه‌ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 • ۵-۱- مقدمه
 • ۵-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان
  ۵-۲-۱- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای»
  ۵-۲-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان»
 • ۵-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق
  ۵-۳-۱- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول
  ۵-۳-۲- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم
  ۵-۳-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم
  ۵-۳-۴- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم
  ۵-۳-۵- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم
 • ۵-۴- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی

منابع و مآخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: