دریافت پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز

دریافت پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز

پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز

اسید به منظور تحریک طبقات تولید کننده نفت و گاز بدرون چاه تزریق می گردد تا بخشی از طبقه را در خود حل نموده و مسیرهای جدیدی جهت تولید هیدرو کربورها ایجاد نماید (در سازندهای کربناته) و یا معابری که دچار آسیب شده و مسدود گشته اند را باز نماید (در سازندهای ماسه سنگی) .
هدف از انجام عملیات اسیدکاری چاههای نفت و گاز را می توان مشتمل بر احیاء کردن چاه، باز کردن خلل و فرج، افزایش تولید، افزایش میزان نفوذ پذیری، تمیز کاری چاه و شستشو، تمیز سازی لوله ها، آزاد سازی لوله های حفاری و بطور کلی کاهش ضریب پوسته دانست.
استفاده از روش های بهینه در اسید کاری چاه ها اثرات خوبی در افزایش بهره افزاییی چاه های نفت و گاز به دنبال خواهد داشت عملیات اسید کاری جهت افزایش نفوذ پذیری سنگ مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

» فهرست مطالب:
بررسی قابلیت نفوذپذیری چاه
اطلاعات و آزمایشات طراحی عملیات اسید

 • خواص شیمیایی
 • خواص فیزیکی سازند

آنالیز نفت، آب، رسوبات و امولسیون

 • آنالیز انکساری اشعه ایکس
 • حلالیت اسید
 • آنالیز جذب اتمی
 • میکروسکوپ الکترونی مرورگر
 • خواص سیالات شکافنده
 • سازگاری سیالات عملیاتی با سیالات سازند
 • آزمایش غوطه وری
 • آنالیز آب
 • آنالیز نفت به منظور تعیین وزن مخصوص
 • آنالیز امولسیون
 • آنالیز رسوبات
 • آزمایش خوردگی

محاسبه ضریب شکنندگی سنگ مخزن
محاسبه فشار شکنندگی سنگ مخزن
حداکثر فشار پمپ
حداکثردبی تزریق
محاسبه کاهش ضریب پوسته
اسیدکاری چاه
عوامل کنترل کننده واکنش اسید در لایه های ماسه سنگی
سیستم های تزریق اسید در لایه های شنی

 • سیستم SGMA
 • سیستم SHF

اسیدکاری لایه های کربناته
واکنش اسید در لایه های کربناته
انواع آسیب های موجود

 • پارافین ها
 • آسفالت ها
 • قطران

روش های اسیدکاری

 • ماتریس اسید
 • ایجاد شکاف و ترک در سنگ مخزن
 • شستشو و تمیز کردن سنگ مخزن

مشخصات اسیدها

 • اسیدهای معدنی
      ۱- HCl
      ۲- HCl-HF
 • اسیدهای آلی
      ۱- اسید استیک
      ۲- اسید فرمیک
 • اسیدهای پودری
      ۱- کلرواستیک اسید
      ۲- سولفامیک اسید
 • هیبرید اسیدها
 • اسیدهای کند کننده

فاکتورهای موثر در اسیدکاری

 • فشار
 • غلظت اسید
 •  درجه حرارت
 • نوع اسید
 •    تعادل شیمیایی

انتخاب سیستم اسیدزدن به چاه
موارداستفاده ماتریس اسید
شکست هیدرولیکی
موارد استفاده ایجاد شکاف سنگ مخزن بوسیله سیال
مقابله کردن برای بازماندن شکاف
طراحی ماتریس اسید

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: