دریافت پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان

دریافت پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان

پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان

آذر و همکاران (۱۳۹۶) در پژوهش خود با عنوان «مفهوم شناسی کیفیت در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش شبکه خزانه»، به این نتیجه رسیدند که هشت بعد مدیریت روابط با تامین کنندگان، نوآوری و روزآمد بودن، مدیریت کیفیت فرایندهای زنجیره تامین، مدیریت کیفیت سیستم­های اطلاعاتی زنجیره تامین، مدیریت کیفیت لجستیک و جریان مواد زنجیره تامین، رهبری کیفیت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت کیفیت منابع انسانی زنجیره تامین؛ نشان دهنده چندبعدی بودن مفهوم کیفیت در مدیریت زنجیره تامین می­ باشند.
روانستان و آقاجانی (۱۳۹۱) نیز در پژوهش خود به یکپارچگی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تامین پرداختند، مدل مفهومی این پژوهش شامل کارکردهای مدیریت کیفیت، انتخاب تامین کنندگان، توسعه تامین کنندگان، مشارکت تامین کنندگان و مشارکت مشتری می­ شود.

 

فهرست مطالب:

 • بیان مساله
 • پیشینه
 • فرضیه­ ها
 • اهداف تحقیق
 • ضرورت پژوهش
 • اهداف کاربردی پژوهش
  • الف. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟
  • ب. روش کار
  • پ. ابزار گردآوری اطلاعات‌
  • ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فهرست منابع و مآخذ

این فایل یک نمونه پروپوزال برای رشته مدیریت می باشد که دانشجویان رشته مدیریت مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری می توانند از آن استفاده کنند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: