دریافت پروپوزال بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی

دریافت پروپوزال بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی

پروپوزال بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول
  • ۱- مقدمه
  • ۲- بیان مسئله
  • ۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
  • ۴- اهداف تحقیق
  • ۵- فرضیه های تحقیق
  • ۶- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات
  • ۷- جامعه آماری و نمونه گیری
  • ۸- روش آزمون فضیه های تحقیق
  • ۹- محدودیتهای تحقیق
  • ۱۰- تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق
  • ۱۱- ساختار تحقیق
  • ۱۲- سوابق تحقیق انجام شده
 • فصل سوم
  • ۱- روش تحقیق
  • ۲- جامعه اماری
  • ۳- نمونه اماری
  • ۴- روش جمع آوری اطلاعات
 • منابع و ماخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: