دریافت پاورپینت علوم تغذیه

دریافت پاورپینت علوم تغذیه

پاورپینت علوم تغذیه

برای اندازه گیری مقدار انرژی مورد نیاز بدن برای فعالیت های درونی و بیرونی از روشی بنام کالری متر مستقیم و غیر مستقیم استفاده مشود.که در این پاورپینت در مورد این موضوع و مبحث کالری و انرژی صحبت شده است.این مبحث از کتاب اصول علم تغذیه فصل انرژی تهیه شده است. نویسنده کتاب نگین صدق گویا است این مبحث در رشته علم تغذیه و مهندسی صنایع غذایی تدری س میشود.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: