دریافت پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

دریافت پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

زندگی ما پر از خوبی ها و بدی ها، خوشی ها و ناخوشی ها و قهرها و آشتی هاست. آنچه که باید بدان توجه داشت، این است که خوبی بهتر از بدی، خوشی بهتر از ناخوشی و آشتی بهتر از قهر است. در برابر هر خوبی باید واکنش درستی نشان دهیم و در برابر بدی نباید بدون تأمل و تفکر واکنش نامناسبی ارائه دهیم. توهین در برابر توهین، مشت در برابر مشت، یک راه حل مناسب برای حل مشکل نیست.

تجربه نشان داده است که این نوع عکس العمل ها کار را بدتر کرده است. بهتر است با بدی آنگونه برخورد کنیم که طرف مقابل متوجه زشتی عمل خود بشود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: