دریافت پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

دریافت پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

ارتباطات ضعیف منبع اصلی اختلافات میان فردی است. زیرا افراد ۷۰ درصد از ساعات بیداری خود را در حال ارتباط برقرار کردن نوشتن و خواندن و شنیدن هستند.هیچ گروهی نمی تواند بدون ارتباط زنده بماند. در تمام سطوح سازمانی ۷۵ درصد از کار روزانه صرف ارتباط می شود، حدود ۲۵ درصد آنچه را که ما می شنویم به آن  بی توجه هستیم و ۷۵ درصد را با دقت می شنویم.

 یک مرور اجمالی نشان می دهد که بعنوان مثال، یک مدیر طی روز وقت خود را اینگونه صرف می کند: به چند نفر در داخل و خارج سازمان برای امور اداری و شخصی تلفن می کند یا از طرف چند نفر به او تلفن می شود، پیش نویس نامه هایی را تهیه می کند و  آنها را همراه با یادداشتی برای ماشین نویس می فرستد یا آنکه پیش نویس های تهیه شده به وسیله مرئوسان را برای اظهارنظر و تایید مطالعه می کند،  نامه های وارده را مرور می کند و دستورات لازم را درباره  نحوه اقدام در حاشیه هریک یادداشت می کند و آنها را جهت اقدام برای متصدیان مربوط ارسال می دارد، گاهی نیز کتباً یا شفاهاً نظر مافوق را درباره بعضی مکاتبات استفسار می کند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: