دریافت پاورپوینت علایم ظهور امام زمان

دریافت پاورپوینت علایم ظهور امام زمان

پاورپوینت علایم ظهور امام زمان

نشانه‌های ظهور به مجموعه رویدادهایی گفته می‌شود که به‌باور بسیاری از شیعیان در آستانهٔ ظهور حجت بن الحسن در آخرالزمان رخ خواهند داد. این نشانه‌ها را به دو دستهٔ نشانه‌های حتمی و نشانه‌های غیرحتمی تقسیم می‌کنند. روی‌دادن نشانه‌های غیرحتمی الزامی نیست؛ چون بداپذیر هستند.

هر مسئله‌ای که اهمیت و مقبولیت عمومی داشته باشد، مخاطرات و تهدیدها نسبت به آن از ناحیه سودجویان و فرصت طلبان بیشتر خواهد شد. از جمله این مسائل ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است که به منزله اعتقاد و باور عمومی مطرح شده است. از این رو پیشوایان دین برای جلوگیری از انحراف‌ها و به جهت آگاهی بخشی به مردم جهان و رفع تحیر از آنان، برای ظهور و قیام او نشانه‌ها و علایمی را بیان کرده‌اند که به نشانه‌های ظهور شناخته می‌شوند.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: