دریافت پاورپوینت شهر الکترونیکی

دریافت پاورپوینت شهر الکترونیکی

پاورپوینت شهر الکترونیکی

از نظر هویت بخشیدن به برنامه ریزی شهری و ناحیه ای نه تنها در کاهش هزینه فرصت ها بلکه در استفاده مطلوب و بهینه از زمان، کاهش مراجعات و عدم استفاده از امکانات ترابری و هزینه های اجتماعی و مهمتر از همه کاهش بار آلودگی ناشی از تردد و سفر به مراکز شهری و بازارهای اصلی در شهرها و انعکاس آن در محیط و سایر عوامل زیستی است.

 

» فهرست پاورپوینت :

  • شهر الکترونیکی
  • ضرورت های شهر الکترونیکی
  •  اهمیت شهر الکترونیکی
  • فعالیت های شهر الکترونیک
  • موانع موجود برای دستیابی به شهر الکترونیک در ایران
  • اجرای شهر الکترونیک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: