دریافت پاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)

دریافت پاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)

پاورپوینت زیستگاه (علوم چهارم دبستان)

  •  گیاه خواران :
    این جانوران از گیاه تغذیه می کنند شامل: گنجشک، خرگوش، موش، گوسفند، گاو و …
  • گوشت خواران:
     این جانوران از بدن جانوران دیگر تغذیه می کنند. شامل: گرگ، گربه، روباه، شیر و …
  • همه چیز خواران:
    این جانوران هم گیاه خوارند و هم گوشت خوار. شامل: مرغ، خرس و …

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: