دریافت پاورپوینت درباره مرگ برنامه ریزی شده سلول یا آپوپتوز

دریافت پاورپوینت درباره مرگ برنامه ریزی شده سلول یا آپوپتوز

پاورپوینت درباره مرگ برنامه ریزی شده سلول یا آپوپتوز

آپوپتوز (Apoptosis) یا آپوپتوزیس، گونه‌ای از مرگ سلولییا زوال سلولی طی فرایند مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلول است که در جانداران پرسلولی به وقوع می‌پیوندد. سازوکار مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلول‌های دوهسته‌ای که در پی سازوکارهای درون‌سلولی و به‌ویژه قطعه‌قطعه شدن ژنگان رخ می‌دهد را آپوپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی‌ شده سلول (programmed cell death) می‌گویند.

مرگ برنامه ریزی سلول نوعی روش استکه سلول وقتی در مواقعی احساس مشکل میکند مرگ برنامه ریزی را به راه میاندازد، مثلا وقتی جوانه در دست باشد و ناکارامد مغز دستور مرگ برنامه ریزی شده را ارسال میکند یا در مواقع تقسیم سلولی وقتی که DNA به خوبی همانند سازی نمیشود دستور مرگ برنامه ریزی صادر میشود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: