دریافت پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در سازمان

دریافت پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در سازمان

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، یکی از ویژگی های انسان است که با استعداد الهی می تواند بسیاری از چیزها را خلق نماید. چنانچه خلاقیت و نوآوری را از صحنه زندگی بشر کنار بگذاریم، در واقع تیر خلاص به حرکت، پویایی، بقا و حیات زندگی بشر زده ایم . زیرا رکود و تکرار حقیرانه زندگی مساوی مرگ و نابودی است .

در دنیای سازمانی امروز مدیران خلاق، سازمان های خلاق وکارکنان خلاق اضلاع مثلث خلاقیت هستند که بدون هر یک خلاقیت و نوآوری به سر منزل مقصود نمی رسد. ساختار سازمانی مناسب، حمایت، پشتیبانی و تشویق لازم مدیران دو عنصر اساسی در خلاقیت افرادند و زمینه ها و شرایط خلاقیت امری الزامی است که سازمان ها می بایست آن را فراهم سازند تا به اهداف مورد نظر دست یابند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • خلاقیت و نوآوری
 • ضرورت و جایگاه خلاقیت و نوآوری و رابطه آن با شکوفایی
 • اهمیت خلاقیت و نوآوری در سازمان
 • ویژگی های اندیشه و عمل خلاقانه
 • خلاقیت و مدیریت
 • ویژگی های مدیران خلاق و کارآفرین
 • وظایف مدیران خلاق
 • سازمان خلاق
 • سازمان خلاق بستر سیاست های خلاقانه
 • ویژگی های سازمان خلاق و نوآور
 • موانع خلاقیت و نوآوری سازمانی
 • نتایج خلاقیت و نوآوری در سازمان
 • منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: