دریافت پاورپوینت حقوق و دستمزد

دریافت پاورپوینت حقوق و دستمزد

پاورپوینت حقوق و دستمزد

تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است ،که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است. در ادبیات اقتصادی، عوامل تولید به سرمایه، زمین و نیروی کار تقسیم شده است. درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی، بسی مهمتر از عوامل دیگر است. 
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکت های تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است. هدف اصلی نظام حقوق و دستمزد برقراری ارتباط منطقی بین وظایف و مسئولیت های شغل و فرد از یک طرف و میزان پرداختی به عنوان حقوق و مزایا از طرف دیگر است. به عبارت دیگر مقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنیک تعادلی در امر پرداخت بین حقوق و دستمزد متناسب با وظایف و مسئولیتهای شغل برقرار گردد تا به تلاش های ارزشمند کارکنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقی بین کار و فعالیت هر فرد نسبت به مزد دریافتی او با کار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرار شود.

عناوین مطالب:
تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی
هزینه حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
حقوق و مزایا
نحوه محاسبه حقوق ماهیانه طبق قانون کار
خلاصه جدول حقوق د دستمزد
فرمول های مربوط به به اضافه کاری، شب کاری و تعطیل کاری در قانون کار
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
کارت ساعت وماشین ساعت زن
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
کسورات حقوق و دستمزد
مالیات حقوق و دستمزد
طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن
جدول مالیات حقوق و دستمزد ۱۳۹۶
بیمه حقوق و دستمزد

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: