دریافت پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی

دریافت پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی

پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی

در این پاورپوینت تحلیل یک ویلای مسکونی با توجه به تنظیم شرایط محیطی در ۷۳ اسلاید قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر کامپیوتری طبق شرح زیر ارایه شده است:

 • پرسپکتیو خارجی حجم (ضلع شمالی و غربی)
 • پرسپکتیو خارجی حجم (ضلع جنوبی و شرقی)
  • نمای جنوبی
  • نمای غربی
  • نمای شرقی
  • نمای شمالی
 • مقطع به تعداد ۶ مورد
 • سایه اندازی فضای داخلی
 • مشخصات احجام
 • All Visible Thermal Zones
 • میانگین دمای بادهای غالب هفتگی
 • بادهای غالب سالانه -میانگین رطوبت نسبی
 • نمودارها
  • نمودارهای میانگین سرعت باد
  • نمودارهای محدوده آسایش
  • نمودارهای محدوده آسایش در ۲۱ ژوئن (انقلاب تابستانی)
  • نمودارهای محدوده آسایش در ۲۱ دسامبر (انقلاب زمستانی)
 • دیاگرام ها
  • دیاگرام مسیر حرکت روزانه خورشید-پلان
  • دیاگرام مسیر حرکت روزانه خورشید-نما
  • دیاگرام مسیر حرکت سالانه خورشید-پلان
  • و تحلیل بسیاری از دیاگرام های دیگر …

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: