دریافت پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم)

دریافت پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم)

دولت های ایران باستان، قلمرو وسیعی داشتند و بنابراین برای اداره امور کشور، شغل ها و مقام های مختلفی به وجود آمده بود. زندگی شاهان هزینه زیادی داشت گاهی آنها صدها خدمه در اختیار داشتند.

مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: