دریافت پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

دریافت پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منابع بلندمدت به مدیران کمک می‌کند.

 

» فهرست مطالب:

 • شمای کلی
 • تاریخچه
 • معیارهای ارزیابی عملکرد
 • چرایی و چگونگی مطرح شدن
 • ارزش افزوده اقتصادی EVA
  • تعریف
  • محاسبه
  • کاربرد ها
  • مزایا
  • معایب
 • ارزش افزوده بازار MVA
 • رابطه بین EVA&MVA
 • بررسی ارتباط بین BSC-ABC-EVA
 • نتیجه گیری کلی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: