دریافت نمونه سوالات حقوق مدنی

دریافت نمونه سوالات حقوق مدنی

نمونه سوالات حقوق مدنی

۱- اگر عقد مزارعه قبل از ظهور ثمره و عقد مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود ، ثمره متعلق به چه کسی است؟

جواب: صاحب بذر، مالک
 

۲- اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون اجازه صاحب آن بکشد چه تعهدی در برابر مالک پیدا می کند؟

جواب: تفاوت قیمت کشته و زنده حیوان

 

۳- فروش عین مرهونه بدون رضای مرتهن ………… و فروش عین موضوع حبس مؤبد ……… است

جواب: غیرنافذ- صحیح

 

۴- معامله به قصد فرار از دین در صورت جهل منتقل الیه به انگیزه انتقال دهنده، على القاعده در عقود معوض ……….. و در عقود بلاعوض ……….. می باشد.

جواب: صحیح- غیرنافذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: