دریافت نمونه سوالات حقوق جزا

دریافت نمونه سوالات حقوق جزا

نمونه سوالات حقوق جزا

۱- یکی از دندانهای فک بالایی حسن توسط احمد کنده شده است. اگر به هر دلیلی امکان قصاص همان دندان وجود نداشته باشد؛ شرایط قصاص به چه شکل است؟
جواب: قصاص به دیه تبدیل می گردد

۲- مرجع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیست
جواب: دادگاه

۳- محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل ……………. مدت مجازات و درسایر موارد پس ازتحمل ………………… مدت مجازات می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند .
جواب: یک دوم – یک سوم

۴- در جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قانون مشخص نشده است، مدت دوره مراقبت به چه میزان است؟
جواب: شش ماه تا یک سال

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: