دریافت مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS

دریافت مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS

مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS

یک مبدل منبع چند سطحی پوششی برای به کارگیری SVC جهت کاربرد قدرت مقیاس بزرگ ایجاد می شود. این مبدل چند سطحی پوششی شامل تمامی پل های تک فاز M-1)/2) می باشد. این مبدل برای سیستم های انتقالی AC انعطاف پذیر (FACTS) شامل SVC، سری های موازنه ای و انتقال فاز مناسب می باشد. همچنین می تواند مشکلات مبدلهای مولتی پالس ترانسفورماتور based متعارف و مبدل های دیود-کلامپ مولتی لول ، را حل نماید.
در این مقاله، SVC سه فاز با استفاده از تغییر شکل (ترانسفور میشن) d-q مدل سازی و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است. استراتژی کنترل که اساس این مبدل می باشد، نیز مطرح گردیده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی، اعتبار SVC همراه با مبدل چند سطحی پوششی جهت به کارگیری قدرت بالا نشان داده می شود.

کلمات کلیدی: SVC ، مبدل های مولتی پالس ، مبدل چند سطحی پوشش TCR , FACTS ، مبدل فول بریج

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: