دریافت مقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطی

دریافت مقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطی

مقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطی

در این مقاله مسئله پایدار سازی فیدبک سیستم نوسان ساز انتقالی به وسیله محرک دورانی مورد مطالعه قرار گرفته است. مهمترین مانع در طراحی کنترلر برای این سیستم، وجود کوپلینگ غیر خطی بین حرکت انتقالی و دورانی توسط یک ترم سینوسی درمعادلات دینامیکی سیستم میباشد.
دراین مقاله سعی شده، به کمک روش کنترل لغزشی ترکیبی، یک کنترل کننده پایدار ساز برای سیستم مفروض طراحی شود.

کلمات کلیدی: کنترل لغزشی ، کنترل لغزشی ترکیبی ، کوپلینگ غیر خطی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: