دریافت مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی

دریافت مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی

مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی

در این مقاله ابتدا مقدمه ای در مورد ویژگی های موتورهای القایی و کنترل آن با استفاده از شبکه عصبی آمده است. در بخش دوم مدل دینامیکی موتور القایی در چارچوب مرجع استاتور معرفی شده است و سپس در بخش سوم شبکه ای عصبی برای کنترل آن معرفی شده است.
در این مقاله از ساختار کنترل کننده ی مدل داخلی بدین منظور استفاده شده است. در بخش چهارم نتایج شبیه سازی نشان داده شده است و در نهایت نتیجه گیری به عمل آمده است .

کلمات کلیدی: شبکه ی عصبی، موتور القایی، مدل دینامیکی d_q ، چارچوب مرجع، کنترل کننده ی مدل داخلی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: