دریافت مقاله کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه بیولوژیکی آلاینده های موجود در کنده های حفاری چاه های نفت و گاز (Bioremediation)

دریافت مقاله کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه بیولوژیکی آلاینده های موجود در کنده های حفاری چاه های نفت و گاز (Bioremediation)

مقاله کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه بیولوژیکی آلاینده های موجود در کنده های حفاری چاه های نفت و گاز (Bioremediation)

در این تحقیق، کاربرد میکرو ارگانیزم ها برای تصفیه و پاکسازی کنده های حاصل از حفاری چاه های نفت و گاز که آغشته به مواد نفتی می باشند و باعث ورود مقادیر زیادی آلاینده به محیط زیست آبی و خاکی می شوند، مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به متفاوت بودن ترکیبات کنده های حفاری، بکارگیری یک روش خاص بیولوژیکی در تمامی موارد جوابگو نبوده و در هر مورد بایستی با جمع آوری داده ها اقدام به طراحی و عملیاتی نمودن پروسه تصفیه بیولوژیکی آلاینده ها نمود.
طبق بررسی انجام شده، به نظر می رسد که در بین روشهای مختلف تجزیه بیولوژیکی آلاینده ها، روش تصفیه بیولوژیک درجا (in situ bioremediation) جهت پاکسازی بستر دریا از آلاینده های هیدروکربنی و روش تصفیه Land farming که صرفاً در خشکی و با استفاده از میکرو ارگانیزم های موجود در خاک و تقویت آنها انجام می گیرد نیز برای پاکسازی آلاینده های موجود در کنده های حفاری در خشکی نسبت به سایر گزینه ها کاربردی تر، اقتصادی تر و به لحاظ زیست محیطی موجه تر می باشد

کلمات کلیدی: تصفیه بیولوژیکی، کنده های حفاری، چاه های نفت و گاز

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: