دریافت مقاله کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک درعملیات حفاری

دریافت مقاله کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک درعملیات حفاری

مقاله کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک درعملیات حفاری

در طی سه دهه گذشته آنالیز ریسک یک ابزار بسیار مهم برای صنعت نفت بوده است. روش های آنالیز ریسک با راهبردهای متفاوتی به عنوان ابزاری سودمند جهت ارزیابی پروژه های تجارت اکتشاف و تولید و نیز تصمیم گیری های سرمایه بر عملیاتی در بخش بالادستی مطرح اند. این تحلیل ها روش هایی برای عملکردهای بهینه اقتصادی در مهندسی حفاری ارائه و در حال حاضر، ضرورت آن مورد قبول مدیران این بخش میباشد.
این مقاله بازنگری روی این ابزار در عملیات حفاری و ارتقاء سطح عملکرد حفاری (EDP) و نیز توصیفی است از کاربرد و توسعه این روش در آنالیز ریسک عملیات مانده یابی و رفع انسداد چاه (Fishing) بر اساس آنالیز تصمیم گیری عملیات چاه های حفاری، آنالیز ریسک می تواند بالاترین درجه احتمال در برخورد با بهترین نتایج اقتصادی را رهنمون باشد.

کلمات کلیدی: آنالیز ریسک، حفاری، مانده یابی Fishing استوکاستیک، درخت تصمیم گیری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: