دریافت مقاله چشم انداز میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰

دریافت مقاله چشم انداز میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰

مقاله چشم انداز میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰

انرژی یک سرمایه گذاری متمرکز بلندمدت است. ما به عنوان یک بازیگر اصلی در صنعت انرژی جهانی (نفت و گاز) باید توقع و تلاش را در جهت پیش بردن و تغییر دادن این صنعت به سوی حالتی که جاذب سرمایه ها باشد به کار گیریم. این مقاله در پی آن است که با به دست دادن آمار و ارقامی ازمیزان عرضه و تقاضای انرژی (به طور خاص نفت و گاز ) در حال حاضر و پیش بینی روند آن در سال های آتی، امکان و ضرورت و قابلیت های کشورمان، ایران را در عرصه صادرات گاز مورد بحث اجمالی بگذارد.

کلمات کلیدی: عرضه، تقاضا، نفت، گاز، LNG، ایران

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: