دریافت مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM

دریافت مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM

مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM

در این مقاله میرا کردن نوسانات پیچشی در سیستم های انتقال جبران شده سری خازنی مورد بررسی قرار می گیرد، خازن های جبران ساز سری در خط انتقال باعث پدیده نوسانات زیر سنکرون (SSR) می شوند. در مقالات مختلف روش های متعددی برای پیشگیری از SSR بیان شده است . امروزه استفاده از ادوات FACTS مانند STATCOM به منظور بهبود توان انتقالی در شبکه، پایداری ولتاژ و میرا کردن نوسانات توان بیشتر شده است.
دراین مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM قرار گرفته در وسط خط انتقال مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: نوسانات زیر سنکرون ، STATCOM ، پایداری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: