دریافت مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها

دریافت مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها

مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها

مباحث محاسبات نرم مانند شبکه های عصبی و منطق فازی، روش های متفاوت و انعطاف پذیرتری را نسبت به روش های محاسبات ریاضی و کلاسیک برای مدل سازی توابع و رفتار سیستم ها ایجاد نموده است، از طرفی انتخاب و کاربرد درست این روش ها نیاز به آگاهی قبلی از مزایا و معایب آن ها دارد.
در این مقاله به مقایسه ویژگی های عملکردی و مزایا و کمبودهای هر یک از این روش ها می پردازیم و بر اساس این مقایسه مدون، امکان انتخاب روش مناسب برای کاربردهای مختلف را خواهیم یافت.

کلمات کلیدی: مقایسه،منطق فازی، شبکه های عصبی، مدل سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: