دریافت مقاله مطالعه‌ تحلیلی و تجربی رفتار استاتیک تیر ساندویچی رویه کامپوزیتی تقویت‌شده با نانولوله کربنی با هسته‌ انعطاف‌پذیر

دریافت مقاله مطالعه‌ تحلیلی و تجربی رفتار استاتیک تیر ساندویچی رویه کامپوزیتی تقویت‌شده با نانولوله کربنی با هسته‌ انعطاف‌پذیر

مقاله مطالعه‌ تحلیلی و تجربی رفتار استاتیک تیر ساندویچی رویه کامپوزیتی تقویت‌شده با نانولوله کربنی با هسته‌ انعطاف‌پذیر

امروزه ساختارهای ساندویچی در زمینه‌های بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. شناخت رفتار این سازه‌ها و خواص مکانیکی آن ها برای طراحی بهینه و درست مورد نیاز است. تیرهای ساندویچی به‌دلیل داشتن رویه‌ نازک و همچنین هسته‌ای با سفتی کم در برابر بارهای محلی بسیار آسیب‌پذیر هستند. افزایش مقاومت خمشی رویه یکی از راه‌حل‌های کاربردی برای افزایش مقاومت تورفتگی ساختار ساندویچی است. نانولوله‌های کربنی به‌دلیل ساختاری که دارند دارای خواص مکانیکی بسیار خوبی هستند که افزودن آنها به ماتریس پلیمری سبب بهبود خواص مکانیکی پلیمر می‌شود. در این مقاله رفتار تورفتگی ساختار ساندویچی به صورت تئوری و تجربی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین با استفاده از نرم‌افزار آباکوس، تورفتگی ساختار ساندویچی شبیه‌سازی می‌شود. مدول الاستیک رزین اپوکسی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی با درصد جرمی‌های مختلف توسط ساخت و آزمون کشش نمونه‌های کامپوزیتی و همچنین با استفاده از تئوری موری-تاناکا به ‌دست آمده است.
تحقیقات نشان می‌دهند که افزودن نانولوله کربنی تا ۳/۰% جرمی، سبب بهبود مدول الاستیک کامپوزیت می‌شود. افزودن بیش از این مقدار سبب اُفت خواص مکانیکی می‌شود. نهایتاً نتایج به‌دست‌آمده از حل تحلیلی و مدل‌سازی آباکوس با نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های تجربی برای رفتار تورفتگی ساختار ساندویچی با یکدیگر مقایسه شد. تطابق قابل قبولی بین نتایج به‌دست‌آمده مشاهده شد.

کلمات کلیدی: ساختار ساندویچی، رفتار تورفتگی، نانولوله کربنی، تئوری ولاسوف، تئوری تغییرشکل برشی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: