دریافت مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)

دریافت مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)

مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)

کاربرد روش های بهینه سازی از جمله پخش بار بهینه در طراحی ساخت و بهره برداری سیستم های قدرت یک زمینه فعال تحقیقاتی در دهه های اخیر بوده است. در این مقاله ضمن ارائه اصول اساسی روش های مختلف حل پخش بار بهینه مقالات منتشره در این زمینه مرور و مقایسه شده اند. همگرایی و زمان حل شاخصهای مورد توجه در این بررسی هستند.
قسمت اول به روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی اختصاص دارد.

کلمات کلیدی: پخش بار بهینه ، برنامه ریزی خطی ، برنامه ریزی غیر خطی ، نقطه یابی درونی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: