دریافت مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی

دریافت مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی

مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی

در این مقاله پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد شبکه های عصبی برای کنترل وسایل نقلیه زیردریائی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بررسی می شود و بر مبنای بررسی انجام شده روش های کنترلی به کار رفته طبقه بندی می شوند. با استفاده از نتایج بدست آمده توصیفی کیفی از هر یک از روش ها ارائه می شود و در نهایت مزایا و معایب هر یک مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: کنترل هوشمند ، تخمین مدل ، شبکه های عصبی ، مهندسی دریا ، وسائل نقلیه زیر دریائی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: